Privacy

04/09/2017 

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel KPN NetwerkNL en de aan haar gelieerde bedrijven als bedoeld in artikel 2:24b BW (hierna tezamen: “KPN NetwerkNL”) persoonsgegevens verwerken en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Verwerking van gegevens
Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze website (http://www.kpnnetwerk.nl/) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van het realiseren, exploiteren en het beheer van een aansluiting op uw woonadres;
gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich heeft aangemeld voor een account/nieuwsbrief of voor de diensten die u afneemt (bijvoorbeeld: aansluiting, webchat, postcodechecker);
informatie die wij verzamelen met behulp van cookies (https://www.kpnnetwerk.nl/cookies/);
aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, websites of diensten van derden;
gegevens over uw locatie en de locatie van uw (mobiele) apparaat, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze service heeft ingeschakeld op uw (mobiele) apparaat.

Gebruik van informatie
Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van:

de realisatie, beheer en exploitatie van het netwerk van KPN NetwerkNL (door KPN NetwerkNL zelf als de hiervoor door KPN NetwerkNL ingeschakelde derden);
de (potentiele) dienstverlening (door derden) over het netwerk van KPN NetwerkNL;
het aan u kunnen aanbieden van gepersonaliseerde content of voor het opnemen van contact met u voor het informeren over diensten over het netwerk van KPN NetwerkNL die interessant voor u zouden kunnen zijn;
anderszins, indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Direct marketing
KPN NetwerkNL kan u van tijd tot tijd op de hoogte houden van ontwikkelingen en diensten over het netwerk van KPN NetwerkNL. Als u niet langer elektronische commerciële berichten van KPN NetwerkNL wenst te ontvangen, kunt u dat te allen tijde aangeven via een link in de ontvangen e-mail. 
Mocht u niet langer geadresseerde post wensen te ontvangen dan kunt u dit op elk moment aan ons doorgeven door een bericht te sturen naar: Klantenservice, Postbus 135, 7460 AC Rijssen. Wij zullen vervolgens uw verzoek verwerken. 

Inzage, correctie en verwijdering.
U heeft altijd de mogelijkheid om aan KPN NetwerkNL te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van KPN NetwerkNL zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar: Klantenservice, Postbus 135, 7460 AC Rijssen.

Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet (langer) juist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw  gegevens verwerken, kunt u KPN NetwerkNL verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar: Klantenservice, Postbus 135, 7460 AC Rijssen.

Alvorens een dergelijk verzoek in behandeling te nemen kan KPN NetwerkNL u verzoeken een kopie van uw geldig legitimatiebewijs te verstrekken. Na controle zal KPN NetwerkNL deze kopie vernietigen.

Vragen?
Indien u vragen heeft met betrekking tot dit “privacy statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden, laat dit dan weten door een bericht te sturen naar: Klantenservice, Postbus 135, 7460 AC Rijssen.

Wijzigingen in het privacy statement
KPN NetwerkNL behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien het privacy statement wordt gewijzigd, zullen wij de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen.