• We sluiten je kosteloos aan
 • Snel, stabiel internet met glasvezel
 • Al ruim 3 miljoen adressen aangesloten

Privacy statement

Werkmannen aan het graven

Laatst bijgewerkt op: 01-09-2021

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel KPN Netwerk en haar partners persoonsgegevens verwerken en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

KPN Netwerk is een handelsnaam van Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. met KVK nummer 08120344. De Netwerk Exploitatie Maatschappij B.V. gevestigd aan Stationsstraat 115, 3811 MH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KPN Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat wij deze hebben verkregen via externe bronnen. Zo realiseren, onderhouden en beheren wij het glasvezelnetwerk en uw glasvezelaansluiting. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Foto’s over van de aansluiting op uw adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KPN Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te controleren welke aansluitmogelijkheden er zijn op uw adres
 • Om uw adres aan te laten sluiten op ons het glasvezelnetwerk

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Afsluiten en uitvoeren van contract voor een Vastrechtvergoeding

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben. Wij gebruiken uw gegevens alleen wanneer:

 • Het noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst - zoals voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging en het delen met aanlegpartijen
 • Wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting - we bewaren facturen bijvoorbeeld voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst

 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben - deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; informeren over aanleggen van netwerk in uw buurt

 • Toestemming - bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde marketing en verkoop
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KPN Netwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld de gegevens die u met ons heeft gedeeld voor het aanleggen van glasvezel worden tot maximaal 90 dagen nadat het project door ons is afgerond bewaard. De gegevens die u heeft gedeeld via de postcode check worden maximaal na 2 jaar verwijderd. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KPN Netwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of met onze security officer via privacy-kpnnetwerknl@kpn.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

KPN Netwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals met onze aanlegpartners sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KPN Netwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Informatie via externe bronnen

Ter voorbereiding van het aanleggen van ons glasvezelnetwerk, het informeren over toekomstige werkzaamheden in de buurt en om bewoners toestemming te vragen voor een aansluiting op ons netwerk gebruiken wij gegevens die afkomstig zijn uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) via het Kadaster. De BAG bevat alleen gegevens van adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte en het gebruiksdoel. De BAG bevat geen gegevens over de bewoner(s) van een pand. Deze gegevens worden beheerd door de gemeentes.

Uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen door een brief of e-mail  te sturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer, emailadres en een kopie van een geldig afgeschermd legitimatiebewijs bij deze brief of mail zitten. Met afgeschermd bedoelen we dat uw foto en BSN niet zichtbaar zijn.

KPN Netwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze pagina.

Contact

Klantenservice

KPN Netwerk, Stationsstraat 115, 3811 MH, Amersfoort, 0880063710

Uitoefenen van uw rechten of vragen over onze beveiliging

KPN Netwerk o.v.v. klantreacties t.a.v. Dhr. J. ten Hove (Security Officer) Postbus 3053 3800DB Amersfoort, privacy-kpnnetwerknl@kpn.com.

Functionaris Gegevensbescherming

Dhr.J. Jongenelen is de Functionaris Gegevensbescherming van KPN Netwerk. Hij is te bereiken via privacyofficer@kpn.com.

 

Startpagina