KPN NetwerkNL maakt gebruik van cookies. Bij geen akkoord plaatsen wij alleen noodzakelijke cookies. Bekijk ons cookie-beleid.

de geul voor glasvezel

Eerste meters glasvezelnetwerk Heerenveen gelegd

Lokaal nieuws

KPN NetwerkNL is vorige week in Heerenveen gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Wethouder Hans Broekhuizen en Jeroen van der Jagt, Regiodirecteur Noordoost van KPN, gaven gezamenlijk het officiële startsein door zelf de eerste meters te graven in Skoatterwâld.

Wethouder Hans Broekhuizen: “De uitrol van snel internet is heel belangrijk, daarom hebben we de ambitie gesteld om dit voor alle wijken en dorpen in onze gemeente te realiseren. Juist in deze tijd, waarin we gedwongen worden om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, waarin jongeren thuisonderwijs krijgen en waarin we veel digitaal met elkaar in contact zijn, is een goed werkend netwerk essentieel.”

De aanleg van het glasvezelnetwerk

KPN NetwerkNL legt het glasvezelnetwerk straat voor straat aan. ”Daar moet onze aanlegploeg voor graven. Als we de stoep ’s ochtends open graven, proberen we deze voor het einde van de middag weer dicht te hebben. Uiteraard doen wij onze uiterste best om eventuele overlast tot een minimum te beperken”, aldus Jeroen van der Jagt. 
Eerste meters glasvezel in Heerenveen
De komende acht weken zijn de graafmedewerkers van KPN NetwerkNL voornamelijk in de wijk Skoatterwâld aan het werk. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naar Heerenveen Centrum. KPN NetwerkNL informeert bewoners enkele dagen voordat de werkzaamheden in de straat starten.

Meer informatie

Bewoners van het eerste aansluitgebied hebben een brief ontvangen met een toestemmingscode en kunnen toestemming geven voor hun eigen aansluitpunt op via onze website.
Ook voor vragen romdom aanleg, planning en voordelen van glasvezel kan men terecht op onze website.

De uitrol van glasvezel in Heerenveen is onderdeel van de plannen van KPN om voor eind 2021 ongeveer een miljoen extra huishoudens in Nederland van glasvezel te voorzien.

Richtlijnen Coronavirus

Tijdens de werkzaamheden worden de richtlijnen van de overheid en het RIVM strikt gevolgd. Op basis daarvan wordt elke dag opnieuw bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor de meest actuele informatie kunnen bewoners terecht op speciale pagina.
Jeroen van der Jagt: “Het netwerk behoort tot de belangrijkste infrastructuur van Nederland. De werkzaamheden die we uitvoeren zorgen ervoor dat Nederland verbonden is en blijft. Daarom gaan we hier vooralsnog dan ook mee door, met strikte maatregelen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bewoners.”

Gerelateerde artikelen

Lees meer
Werkzaamheden glasvezelkabel leggen
Lokaal nieuws

Glasvezel voor 17000 huishoudens en bedrijven in Tiel

De gemeente en KPN NetwerkNL hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de bebouwde kom van de stad Tiel aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Ongeveer 17.000 huishoudens en bedrijven krijgen een gratis aansluiting op het glasvezelnetwerk. KPN NetwerkNL verwacht nog in 2020 met de aanleg te beginnen.

Het netwerk wordt tot in de woning of pand aangelegd in de bebouwde kom van de stad en op bedrijventerrein Latenstein.

Lees meer
Lees meer
Ondertekening glasvezel KPN en gemeente Roermond
Lokaal nieuws

Roermond wordt aangesloten op glasvezelnetwerk KPN NetwerkNL

De gemeente Roermond heeft op 14 juli een samenwerkingsovereenkomst met KPN NetwerkNL ondertekend voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. In totaal worden ruim 22.000 huishoudens en bedrijven voorzien van een aansluiting. 

In navolging op Maastricht is Roermond de tweede gemeente in de provincie Limburg waar het toekomstbestendige, betrouwbare en veilige glasvezelnetwerk wordt aangelegd. De werkzaamheden in Roermond starten in de eerste helft van 2021.

Lees meer
Lees meer
glasvezel rotterdam
Nieuws

Heel Rotterdam toegang tot snel internet

De gemeente Rotterdam en KPN werken samen om Rotterdam van beter, sneller en veiliger internet te voorzien. Het streven is om 285.000 woningen en bedrijven in vijf jaar aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Na de zomer worden de gebieden Centrum-Oost en Delfshaven voorzien van een glasvezelaansluiting. De andere gebieden volgen later.

Lees meer

Hebt u vragen?

Neem gerust contact met ons op.