Zakelijk

Smart bedrijventerreinen zijn beter bereikbaar, goedkoper, veiliger en schoner

Op bedrijventerreinen is veel winst te behalen als het gaat om parkeerproblematiek, energieverbruik en samenwerking. Met smart-technologie zijn deze uitdagingen snel aan te pakken. Smart-technologie is de verzamelnaam voor de 'slimme' techniek met de combinatie van sensoren, ICT en intelligentie. Het maakt de fysieke omgeving meetbaar en 'smart', zodat de aanwezige mensen en bedrijven slimmer gebruik kunnen maken van die omgeving.


Smart wil zeggen dat sensoren informatie doorgeven over een bepaald netwerk. Op basis van die informatie worden slimmere beslissingen genomen. Hoe meer data, hoe meer inzicht en hoe beter de beslissing. Een goed werkende verbinding is cruciaal om informatie uit te kunnen wisselen, maar 'smart' gaat veel verder dan dat. Connectiviteit is slechts een van de basisvoorwaarden om dienstverlening mogelijk te maken. Zo zijn er smart homes waarin bijvoorbeeld op afstand of automatisch het energieverbruik of de thermostaat kan worden geregeld. Op smart kantoren is het mogelijk om aanwezigheid van werkplekken te meten, zodat bezoekers naar een beschikbare plek gestuurd kunnen worden.

Dit zijn vier voordelen van smart bedrijventerreinen:

1. Het oplossen van de parkeerproblematiek

Niets is vervelender dan dat bezoekers moeten zoeken naar een parkeerplaats, omdat het op een bedrijventerrein vaak een komen en gaan van auto's is. Door sensoren in parkeerplaatsen te verwerken, kan worden gemeten welke plekken vrij zijn, zodat de dynamische bewegwijzering de bezoekers naar de vrije plekken kan sturen. Ook kan op basis van de data worden gekeken welke tijdstippen het drukste zijn, zodat bijvoorbeeld de afspraken beter kunnen worden ingepland of dat er parkeerplekken bij moeten komen.

2. Een goedkopere energierekening

Op bedrijventerreinen zijn smart grids mogelijk, waarbij intelligente energienetwerken zijn gekoppeld aan informatiesystemen. De smart grids zijn infrastructuren voor elektriciteit, gas en warmte. Door de koppeling met externe informatiesystemen worden deze 'smart grids' zelfsturend en interactief. Op die manier kan het aanbod beter op de vraag worden afgesteld en dat maakt de energietoevoer efficiënter, milieuvriendelijker en goedkoper. Zo kan bijvoorbeeld een machine zelf bepalen om te gaan draaien, wanneer de energie op dat moment het goedkoopst is. De inzet van slimme energiesystemen kan Nederland 1 miljard tot 3,5 miljard euro opleveren, volgens een eerdere proef met smart grids.

3. Een betere beveiliging

Bedrijventerreinen zijn vaak locaties waar in de avonduren of in de weekenden niet veel activiteit is, maar waar wel kostbaarheden te vinden zijn. Vaak worden externe beveiligingsbedrijven ingehuurd om een oogje in het zeil te houden, maar het periodieke bezoek van de beveiliger is slechts een momentopname: hij bezoekt het gebouw tijdens zijn ronde, neemt een kijkje en gaat weer verder. Ook komt de beveiliger niet bij elk bedrijf. Door sensoren kan aanwezigheid worden gemeten en kunnen beveiligers hun rondes slimmer inplannen op basis van data en ingrijpen als het echt moet, zonder steekproeven te houden.

4. Een schoner bedrijventerrein

Op veel bedrijventerreinen is de esthetiek van secundair belang en staat het opruimen ergens onderaan het prioriteitenlijstje. Door sensoren te plaatsen in de afvalcontainers en die te laten communiceren met de ophaaldiensten, kunnen bedrijventerreinen het afvalbeleid al veel slimmer inrichten. De ophaaldiensten kunnen hun routes aanpassen op de hoeveelheid afval, omdat ze zien wanneer afvalbakken vol zijn. Zo kunnen ze ook efficiënter plannen.

Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar er is nog veel meer mogelijk naar mate de techniek verder wordt ingevoerd. Denk bijvoorbeeld ook aan lantaarnpalen die zelf beslissen dat het licht moet dimmen als er niemand aanwezig is of systemen die weten dat er meer netwerkcapaciteit is op bepaalde piekmomenten en dat zelf regelen. Wat er ook mogelijk wordt in de toekomst, de basis ligt bij het netwerk.

domotica internet of things