Zakelijk

Heeft het bedrijventerrein voldoende faciliteiten voor elektrische auto's?

In heel Europa worden steeds meer volledig elektrische auto's verkocht. In Nederland steeg de verkoop afgelopen jaar met 80 procent. Nederland streeft naar het uitsluitend verkopen van elektrische auto's in 2035. Na Frankrijk en Noorwegen, stopt ook Groot-Brittannië vanaf 2040 met de verkoop van auto's die op fossiele brandstof rijden. Veel van deze auto's worden gebruikt voor en op het werk en dat betekent dat veel bedrijventerreinen in de nabije toekomst onder meer laadpalen moeten bieden. Waarom is het een must om daar nu al over na te denken, ook al is de elektrische auto nog niet volledig ingeburgerd?


Traditionele infrastructuur

Veel bedrijventerreinen zijn nu nog aardig traditioneel ingericht. Er is een duidelijke infrastructuur om de bedrijven bereikbaar te maken, er liggen netwerkverbindingen om de bedrijven ook digitaal aan te sluiten op de buitenwereld en natuurlijk is een stroomverbinding om dat werk mogelijk te maken. Dit zijn drie losse ontwikkelingen, waar de elektrische auto een impact op zal hebben. En hoewel de verwachting is dat het autobezit zal afnemen in de deeleconomie, zijn er veranderingen nodig om de opkomst van elektrische auto in goede banen te leiden.

Veranderende regelgeving

Natuurlijk heeft de elektrische auto een parkeerplaats nodig, maar een stuk asfalt is daarbij niet voldoende. De elektrische auto moet worden aangesloten op het stroomnetwerk om op te kunnen laden. Die noodzaak wordt ook onderstreept door de Europese Unie, want die wilde verplichten dat er bij elk nieuw of gerenoveerd huis een elektrische laadpaal geïnstalleerd zou worden. De richtlijn zou in 2019 moeten ingaan, zodat in 2023 ten minste 10 procent van de parkeerplaatsen bij nieuwe gebouwen oplaadfaciliteiten voor elektrische auto's heeft. Dat plan is nog niet goedgekeurd, maar het toont wel aan dat er veranderingen op stapel staan.

Upgrade van verbindingen

Met wat nieuwe laadpalen is het bedrijventerrein van de toekomst nog niet klaar, want sensoren maken ook hun opwachting op het bedrijventerrein en maken alles meetbaar. Door sensoren toe te voegen aan de parkeerplekken, is inzichtelijk te maken of en waar de vrije plekken op het bedrijventerrein zijn. Zo kunnen de slimme auto's sneller en dus efficiënter een vrije plek zoeken. Die sensoren moeten die informatie echter wel kunnen ontsluiten en dat kan bijvoorbeeld via een draadloze verbinding of fysiek netwerk. Dat betekent dat de bestaande verbindingen op het bedrijventerrein erg welkom zijn en tegelijkertijd een upgrade nodig hebben, om die communicatie mogelijk te maken.


Pratende en vliegende auto’s

De communicatiemogelijkheden van de omgeving worden steeds belangrijker nu alle apparaten 'smart' worden. De elektrische auto's kunnen namelijk ook aangeven wat de status is van het opladen of waar ze zich bevinden. Dat is nu al mogelijk, maar wat als auto's straks echt helemaal zelfrijdend worden en de omgeving zelfstandig kan communiceren over verkeersdrukte of beschikbaarheid van laadpalen? Dit betekent dat het communicatienetwerk dat moet kunnen ondersteunen.


Dat is ook de belangrijkste reden waarom het nu al noodzakelijk is om over toekomstige toepassingen na te denken. We weten ongeveer waar de ontwikkelingen naartoe gaan en dus is het belangrijk om alle faciliteiten op die locaties beschikbaar te hebben. Er ligt gelukkig al heel veel technologie in en op het bedrijventerrein waar elektrische auto's gebruik van kunnen maken. Of dat in de toekomst voldoende is, is maar de vraag. Helemaal nu de vliegende auto zijn opwachting lijkt te maken... 
Auto laadpaal