Tips & tricks

Welke kansen biedt het internet of things voor ondernemers?

Als ondernemer ontdek je waarschijnlijk continu nieuwe kansen en mogelijkheden om je klanten nog beter van dienst te zijn. Het internet of things, oftewel: het internet der dingen, is zo’n veelbelovende kans waarmee je je product of dienst verder kan optimaliseren. Maar hoe werkt het internet of things en wat zijn de voordelen voor je klanten en je onderneming?


Een product of dienst leveren met een goede kwaliteit is in principe geen lastige opgave, maar een product of dienst leveren met een goede kwaliteit én een schappelijke prijs wordt al wat lastiger. Om je onderneming winstgevend te houden, is een gezonde prijs-kwaliteitverhouding van je product of dienst noodzakelijk. Om deze prijs-kwaliteitverhouding in balans te houden, is een efficiënte werkwijze cruciaal. Het is dus belangrijk om je organisatieprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. En dat is precies waar het internet of things je bij kan helpen.

Wat is het internet of things?

Onder het internet of things verstaan we objecten met een geïntegreerde sensor die, via een draadloos netwerk, verbonden zijn aan het internet en met elkaar kunnen communiceren. Objecten verzamelen via sensoren allerlei informatie, die je via het draadloze netwerk online kunt inzien. 

Hoewel het internet of things de zoveelste technologische trend is, is het geen tijdelijke trend. Het internet of things krijgt namelijk steeds meer vaste voet aan de grond. Zo verwachten experts dat ieder mens in 2020 dagelijks gebruik maakt van maar liefst 7 aangesloten internet of things apparaten.

Hoe het internet of things precies werkt en wat de toevoegde waarde is voor je onderneming en je klanten, kunnen we het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Neem nu de ondergrondse vuilcontainers. Je verwacht het misschien niet, maar de meeste van deze vuilcontainers zijn typische internet of things objecten. Deze containers bevatten namelijk een sensor die registreert wanneer een container bijna vol is. Vervolgens waarschuwt deze sensor via het draadloze netwerk automatisch de afvalbeheerder. Op deze manier kan de afvalbeheerder een betere planning maken voor het legen van de containers, er wordt namelijk voorkomen dat containers overvol raken of onnodig geleegd worden. 

Het gebruik van internet of things is in dit geval enerzijds een voordeel voor de gebruikers; burgers kunnen altijd afval kwijt. En anderzijds is het een voordeel voor de organisatie; de afvalbeheerder bespaart kosten, doordat containers niet langer onnodig geleegd worden. 

Internet of things voor je eigen product of dienst

Het voorbeeld van de slimme ondergrondse container laat zien dat het internet of things zowel voor de gebruiker als voor je onderneming nieuwe mogelijkheden biedt. Door de data die je verzamelt via internet of things objecten, ontdek je verschillende gebruikerspatronen en –behoeften. Hierdoor kun je je huidige aanbod optimaliseren of gaan verrijken met nieuwe producten en diensten. 

Wil je weten hoe je internet of things kunt integreren in je eigen sector, producten of diensten? Lees dan deze uitgebreide whitepaper van de Kamer van Koophandel.

IoT