Nieuws

Een eigen aansluiting; KPN NetwerkNL realiseert het

Dankzij de werkzaamheden wordt een stabiel en snel netwerk voor telefoon, televisie en internet mogelijk.

Wet Scheiden Wonen en Zorg

De overgang van een collectieve naar een individuele aansluiting bij zorginstellingen is een gevolg van de wet ‘Scheiden Wonen en Zorg’. Waar voorheen álle zorg- en woondiensten via de zorginstelling werden aangeboden, bieden zij nu alleen de zorgdiensten. Dit betekent dat de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor woondiensten, waar de televisie-, telefoon- en internetaansluiting onderdeel van zijn.

Belang eigen aansluiting

De wet ‘Scheiden Wonen en Zorg’  is gefaseerd ingevoerd van 2013 tot 2016. Door zorg apart te financieren worden meerdere doelen gestimuleerd. Zoals het bevorderen van het langer zelfstandig wonen en meer keuzevrijheid voor mensen in een intramurale locatie. Hierdoor ontstaat een andere wens op gebied van woonzorg- en dienstverlening, waaronder een eigen aansluiting voor televisie-, telefoon- en internetaansluiting.

Een eigen aansluiting biedt bewoners van verzorgingshuizen meer mogelijkheden. Bewoners kunnen namelijk zelf kiezen bij welke provider ze een abonnement afsluiten. Of iemand nu van sport houdt, graag natuurfilms kijkt of snel internet wil, bewoners kunnen nu zelf een abonnement kiezen dat het beste bij hen past.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan het netwerk, die KPN NetwerkNL uitvoert, verschillen per verzorgingshuis. Het kan voorkomen dat er gegraven moet worden rondom het verzorgingshuis om koperkabel of glasvezel aan te leggen. Soms is alleen een wijziging in de centrale van het verzorgingshuis voldoende. Bewoners worden geïnformeerd over de werkzaamheden en zullen geen hinder ondervinden van deze werkzaamheden aan het netwerk. 

eigen aansluiting verzorgingshuizen