Gegevens overKPN NetwerkNL

de werkzaamheden in de straat voor de aanleg van glasvezel

Bezoekadres: 

KPN NetwerkNL B.V.   Stationsstraat 115, 3811 MH Amersfoort

Postadres: 
KPN NetwerkNL  B.V.  Postbus 3053, 3800 DB Amersfoort

Telefoonnummer
:
088 006 37 44

Gegevens Kamer van Koophandel

Netwerkexploitatiemaatschappij B.V ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08120344
Btw-nummer NL812807716B01

Gegevens toezichthouders

Klantenservice 

Heb je een vraag over ons netwerk? Dan ben je het snelst geholpen bij onze klantenservice.

Ik ben het niet eens met de reactie van KPN NetwerkNL

Kom je er niet uit met onze klantenservice? Nadat je een klacht hebt ingediend bij onze klantenservice, kun je terecht bij De Geschillencommissie. Een alternatieve manier voor het indienen van een klacht is via het ODR platform. Het platform verwijst je naar een geschillencommissie die je klacht gaat behandelen.

Naar De Geschillencommissie
Naar het ODR platform