KPN NetwerkNL maakt gebruik van cookies. Bij geen akkoord plaatsen wij alleen noodzakelijke cookies. Bekijk ons cookie-beleid.

Algemene voorwaarden 'Kerstcadeautje'

1. De organisator van de actie is Reggefiber ttH B.V., mede handelende onder de naam KPN NetwerkNL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08140371, gevestigd aan Stationsstraat 115 te Amersfoort . Voor meer informatie of klachten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

2. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk op vertoon van de ontvangen email ‘EEN KERSTCADEAU VAN KPN NETWERKNL’. Bij deelname aan de actie stemt u in met deze algemene voorwaarden.

3. De actie loopt van 6 december 2019 tot en met 20 december 2019, en zolang de voorraad strekt.

4. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

5. Cadeautjes zijn persoonlijk en alleen voor de bewoner(s) van het (huidige) adres dat ingevoerd is bij inschrijving voor het glasvezelnieuws.

6. Per adres kan maar éénmaal worden deelgenomen aan deze actie. Als een (huidig) adres al een keer door iemand is ingevuld als postadres voor het ontvangen van het cadeautje, is het niet mogelijk om op dit adres nogmaals een cadeautje te ontvangen. Het cadeautje is bovendien niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

7. Er wordt door KPN NetwerkNL geen (geldelijk) alternatief aangeboden indien men geen gebruik wenst te maken van het ontvangen van het cadeautje of wanneer de voorraad op is.

8. KPN NetwerkNL behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren of te weigeren als KPN NetwerkNL het vermoeden heeft of zeker weet dat de deelname in strijd is met de opgestelde voorwaarden of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere aanvaardbare redenen.

9. KPN NetwerkNL behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, de actie stop te zetten dan wel te annuleren indien -al dan niet binnen haar invloedsfeer gelegen- bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.